Loading...

מתי להשתמש בעוגן חץ ומתי להשתמש בבורג בטון ?


מתי להשתמש בעוגן חץ ומתי להשתמש בבורג בטון ?

בורג בהברגה ישירה לבטון

 

עוגן חץבורג בהברגה ישירה לבטון הינו עוגן שמתקינים בהברגה בתוך בטון.  קודחים חור בקוטר של לב הבורג ומשתמשים או במפתח ידני או במברגת אימפקט על מנת להבריג את הבורג.  כך מייצרים בעצם תבריג נקבה בתוך הבטון.

עוגן חץ הינו עוגן עשוי מחלק ראשון עם הברגה ואום וחלק שני עם מוט שמתרחב בקצה עם 3-4 כנפיים שנפתחות בזמן משיכת העוגן ומייצרות קונטרה עם הבטון.

התקנה של בורג בטון קלה ומהירה יותר מהתקנת עוגן חץ ולכן פועלים מעדיפים בדרך כלל לעבוד עם בורג בטון.

עקרונית, לעוגן חץ נקודת אחיזה בודדת וחזקה מאוד ולבורג בטון נקודות אחיזה רבות (ההברגה) אבל  יותר חלשות.  זה אומר שהלחץ של עוגן חץ יהיה יותר מרוכז בבטון ושל הבורג בהברגה ישירה יותר מפוזר לאורך ההברגה. כתוצאה מכך, בורג בטון בקרבת קצה בטון יתפקד טוב יותר ופחות יגרום לכשל של קצה בטון בזמני ההתקנה.  ויהיו לפי כך יותר מתאים להתקנות לחיבור מעקה או כל אפליקציה הנמצאת קרובה לקצה בטון.

מצד שני, במהלך התקנת עוגן חץ, סוגרים את האום שמפעיל כוח לחיצה על החומר המוצמד.  הכוח לחיצה מאפשר להדק את החומר המוצמד על הקיר וכתוצאה מכך מונע תזוזות בין החומר המוצמד לקיר בטון במקרה שהקיר לא ישר.  אותה לחיצה גם בולעת ויברציות קטנות.  וזאת הסיבה שבמדרגות או במקרים שרוצים למנוע כל ויברציה קטנה, עדיף להשתמש בעוגן חץ.

במקרים של ויברציות גדולות, רעידות אדמה או עומסי תאונה, הבורג בטון מתנהג בצורה הרבה יותר טובה.  כדי להבין למה חייבים להיכנס בתוך הבורג בזמן העומס המופעל בשליפה :  הבורג מנסה לצאת, והדרך ה"קלה" הינו לצאת בהברגה לאורך השביל של ההברגה.  אבל העומס בשליפה מגדיל בהרבה את הכוח חיכוך לאורך ההברגה ומייצר מצב שככל שהשליפה חזקה יותר, ההתנגדות גודלת.  וזה מסביר למה הברגי בטון הינם פתרון נהדר לנושאי ספיגת אנרגיה בכל אפליקציות עם עומסים דינאמיים גבוהים.

במקרים של בטון חלש ומתפורר, עדיף להשתמש בעיגון כימי ולא בעיגון מכני. 

כשמדובר על בטון חלש ולא מתפורר, יש בדרך כלל קושי בהתקנת עוגן חץ.  הכנפיים נפתחות כתוצאה מחיכוך ואם הבטון חלש, הכנפיים עלולות לא להיפתח.  כנגד זה, הבורג בטון מייצר את התבריג ולא תלוי בכוח חיכוך של הבטון.  בגלל זה, נעדיף בורג בטון במצבים שבו איכות הבטון לא ברורה.

יתרון אחר משמעותי לברגי בטון הינו השימוש חוזר : אפשר להתקין אותם בהברגה באופן זמני, לפרק אותם דרך הברגה הפוכה ולהשתמש בהם שוב.  זה נותן יתרון משמעותי לכל אפליקציות של חיבור זמני לברגי בטון.

בגזירה, שני העוגנים יתנהגו בצורה דומה אבל העוגני חץ יהיו יותר זולים בקוטר זהה.

לסיכום, כאשר האפליקציה זמנית או קרובה לקצה בטון, או עם עומסים דינאמיים גבוהים או בבטון חלש, בחרו בבורג בטון.

כאשר האפליקציה קבועה  בבטון תקין, בעיקר עם כוחות בגזירה או עם ויברציות קטנות או על קיר לא ישר, בחרו בעוגן חץ.

 


רח בגין 45 רמת השרון
(972) 456215